Indlevering

Vi er altid glade for indlevering af arkivalier, som kan belyse den gamle Bjerringbro Kommunes historie eller dens indbyggere.

Arkivalierne kan afleveres til arkivet som gave eller til låns, så vi kan kopiere eller scanne materialet.

Nedenfor ses nogle eksempler på arkivalier som vi er interesseret i.  

Personligt materiale:

 • Billeder af veje, huse, kvarterer og det åbne land.
 • Portrætter
 • Skøder og kontrakter
 • Personbeskrivelser
 • Beretninger af hændelser/ oplevelser

Foreningsmateriale:

 • Vedtægter
 • Forhandlingsbøger
 • Kassebøger og regnskaber
 • Medlemslister
 • Foreningsblade og meddelelser
 • Sagsmapper
 • Formands- og sekretærmateriale