Det har vi

Arkivet indeholder 65 hyldemeter arkivalier fra virksomheder, foreninger og privatpersoner. Vi har en kortsamling, kopier af kirkebøger og folketællinger, mere end 8.000 billeder, negativer og film fra lokalområdet. Desuden har vi samlet lokalhistoriske bøger og udklip fra de forskellige landsbyer i området.

På arkivet har vi bl.a. følgende: 

Privatliv
Billeder og portrætter, dagbøger, erindringer, skøder, fæstebreve, lejekontrakter, matrikelkort, soldaterbøger mv.  

Erhvervsliv
Dokumenter, protokoller, annoncer, regnskaber, kontrakter og billeder som angår butikker og erhverv. 

Foreningsliv
Vedtægter, protokoller, fotografier og film, forhandlingsbøger, kassebøger, medlemslister, foreningsblade og refetater, 

Byliv
Kort, byfester, diverse dokumenter, billeder 

Skoler

På arkivet har vi et omfattende billedemateriale fra skolerne i Dalsgaard, Hjorthede, Højbjerg, Højbjerg-Elsborg, Skjern og Tindbæk, samt fra fire af skolerne i Bjerringbro: Bøgeskovskolen, Realskolen, Nordre og Søndre Skole.
Endvidere har vi billeder i et mindre omfang fra de andre skoler, der lå i den gamle Bjerringbro Kommune.

Aviser

  • Bjerringbro og Omegns Avis, 1916 til 1986
  • Bjerringbro Avis, 1987-2000, 2013
  • Rødkærsbro og Omegns Avis, 1916-1994
  • Viborg Stifts Folkeblad, 1963-1992
  • Randers Amtsavis, udklip, 1971-74, 1976-1983
  • Midtjyllands Avis, udklip, 1954-